ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Δεξαμενή ζεστού νερού

Δεξαμενή ζεστού νερού

Δεξαμενή ζεστού νερού

Επιλογή μετάλλου

Μια σειρά πειραμάτων νανο-εσοχής και προσομοιώσεων FEM πραγματοποιήθηκαν για την επιλογή των σωστών μετάλλων.

Επιλογή πολυμερών και επικύρωση προδιαγραφών

Επιλέχθηκαν και δοκιμάστηκαν τέσσερις πολυμερείς ρητίνες. Η επιλογή βασίστηκε σε ένα συγκεκριμένο σύνολο κριτηρίων επιλογής με βάση τα χαρακτηριστικά ροής, την πυκνότητα και τις συγκολλητικές ιδιότητες.

Δοκιμές προϊόντων

  1. Ομοιομορφία πάχους και προσδιορισμός μηχανικής αντοχής
  2. επιδόσεις σε συνθήκες λειτουργίας
  3. δοκιμές διαπεραστικότητας

Συμπεράσματα

Η εξασφάλιση της σωστής σφράγισης και η αποτροπή της αποκόλλησης του πολυμερούς από τη μεταλλική επιφάνεια αποτελούσαν τις μεγαλύτερες τεχνολογικές προκλήσεις που αντιμετώπιζαν, τόσο λόγω της φύσης των υλικών όσο και λόγω των μοναδικών συνθηκών λειτουργίας του προϊόντος. Έχει δοκιμαστεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9459-2:1995 για χαρακτηρισμό απόδοσης ηλιακών συστημάτων και τα αποτελέσματα δείχνουν βελτιωμένη θερμική απόδοση, σε σύγκριση με τους συμβατικούς λέβητες.

Share
Tweet
Share